เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

 

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับงานบ้าน งานทั่วไป 

  • ใช้สำหรับฉีดล้างคราบสกปรกต่างๆ
  • เหมาะสำหรับการล้างทำความสะอาดภายในบริเวณบ้าน เช่น คราบตะไคร่น้ำ คราบดินโคลนที่ติดพื้น  ผนัง 
  • ใช้ฉีดล้างทำความสะอาดภายนอกรถยนต์
  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดให้ดียิ่งขึ้น

 

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับงานอุตสาหกรรม

  • ใช้สำหรับฉีดล้างคราบสกปรกต่างๆ หรือคราบฝังแน่น
  • เหมาะสำหรับการล้างทำความสะอาดภายในบริเวณโรงงาน อาคาร หรือ    สำนักงาน
  • ใช้สำหรับฉีดล้างทำความสะอาดที่ต้องการใช้งานยาวนานต่อเนื่อง
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด และประหยัดเวลาในการทำงาน

 

Visitors: 892,954