ผลิตภัณฑ์แชมพู ครีมนวด

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลเส้นผม โมซา โปรเฟชชั่นแนล ผู้ผลิตได้คัดสรร ส่วนประกอบของผลิตภัณทำความสะอาดและดูแลเส้นผม ด้วยระบบการตรวจสอบที่มีคุณภาพ มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน
ประโยชน์ของทำความสะอาดและดูแลเส้นผม ของเราทำความสะอาดเส้นผมได้สะอาดหมดจด ไม่ระคายเคืองหนัง
การผลิต ผลิตขึ้นด้วยระบบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์มี MSDS (Material Safety Data Sheet)ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลเส้นผมแบ่งออกเป็น

ผลิตภัณฑ์แชมพู เวียล่า โปรเฟชชั่นแนล สูตรเฮอร์เบิ้ล
ผลิตภัณฑ์แชมพู เวียล่า โปรเฟชชั่นแนล สูตรนูริชชิ่ง
ผลิตภัณฑ์แชมพูผสมครีมนวด เวียล่า โปรเฟชชั่นแนล
ผลิตภัณฑ์ครีมนวดผม เวียล่า โปรเฟชชั่นแนล สูตรนูริชชิ่ง

ขนาดบรรจุ จะมีขนาด 3.8 ลิตร

Visitors: 892,955