สติ๊กเกอร์ ขยะอันตราย

รหัส : CB-STK011
ยี่ห้อ : PROMPT
รุ่น : STK011
รายละเอียดย่อ :
สติ๊กเกอร์ติดถังขยะ สำหรับขยะอันตราย
สติ๊กเกอร์ ขนาด A4 (21cm. x 29.7cm.)
รายละเอียดทั้งหมด :
 • สติ๊กเกอร์ติดถังขยะ  สำหรับขยะอันตราย
 • สติ๊กเกอร์พื้นสีขาว ตัวอักษรและรูปการคัดแยกขยะสีแดง
 • สำหรับติดถังขยะ  เพื่อรณรงค์ในการคัดแยกขยะ
 • เหมาะสำหรับติดถังขยะสีแดง หรือขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท
 • สติ๊กเกอร์ ขนาด A4 (21cm. x 29.7cm.)

จัดส่ง ฟรี ทางไปรษณีย์ 

เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป 

ส่งแบบ EMS  เพิ่มเพียง 50 บาท  

ราคา :60บาท
จำนวน:

 • สติ๊กเกอร์ ขยะรีไซเคิล (A4)
  รหัส : CB-STK006ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์ ขยะรีไซเคิล (A4)ยี่ห้อ : Promptรุ่น : STK006 ราคา 60 รายละเอียดอย่างย่อ :สติ๊กเกอร์ ขยะรีไซเคิล (A4)วัตถุดิบ : สติกเกอร์ PVCจำนวน 1 แผ่น ราย...
  ราคา :60บาท

 • สติ๊กเกอร์สีขยะเปียก A4
  รหัส : CB-STK008ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์ ขยะเปียก (A4)ยี่ห้อ : Promptรุ่น : STK008 ราคา 60 รายละเอียดอย่างย่อ :สติ๊กเกอร์ ขยะเปียก (A4)วัตถุดิบ : สติกเกอร์ PVCจำนวน 1 แผ่น รายละเอีย...
  ราคา :60บาท

 • สติ๊กเกอร์สี ขยะติดเชื้อ A4
  รหัส : CB-STK009ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์ ขยะติดเชื้อ (A4)ยี่ห้อ : Promptรุ่น : STK009 ราคา 60 รายละเอียดอย่างย่อ :สติ๊กเกอร์ ขยะติดเชื้อ (A4)วัตถุดิบ : สติกเกอร์ PVCจำนวน 1 แผ่น ราย...
  ราคา :60บาท

 • สติ๊กเกอร์ ขยะอันตราย (A4)
  รหัส : CB-STK010ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์ ขยะอันตราย (A4)ยี่ห้อ : Promptรุ่น : STK010 ราคา 60 รายละเอียดอย่างย่อ :สติ๊กเกอร์ ขยะอันตราย (A4)วัตถุดิบ : สติกเกอร์ PVCจำนวน 1 แผ่น รายละ...
  ราคา :60บาท

 • สติ๊กเกอร์สี ขยะทั่วไป
  รหัส : CB-STK017ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์ ขยะทั่วไป (A4)ยี่ห้อ : Promptรุ่น : STK017 ราคา 60 รายละเอียดอย่างย่อ :สติ๊กเกอร์ ขยะทั่วไป (A4)วัตถุดิบ : สติกเกอร์ PVCจำนวน 1 แผ่น รายละเอ...
  ราคา :60บาท

 • สติ๊กเกอร์ ขยะย่อยสลายได้ (A4)
  รหัส : CB-STK018ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์ ขยะย่อยสลายได้ (A4)ยี่ห้อ : Promptรุ่น : STK018 ราคา 60 รายละเอียดอย่างย่อ :สติ๊กเกอร์ ขยะเปียก (A4)วัตถุดิบ : สติกเกอร์ PVCจำนวน 1 แผ่น ราย...
  ราคา :60บาท

 • สติ๊กเกอร์ขยะย่อยสลายได้
  รหัส : CB-STK004 ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์ขยะย่อยสลายได้ ยี่ห้อ : PROMPT รุ่น : STK004 สติ๊กเกอร์ติดถังขยะ สำหรับขยะย่อยสลายได้ เนื้อสติ๊กเกอร์เป็น PVC พื้นสีขาว ตัวอักษรสกรีนสีดำ ส...
  ราคา :60บาท

 • สติ๊กเกอร์สี ติดถังขยะ ขยะแห้ง
  รหัส : CB-STK007 ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์สีขยะแห้ง ยี่ห้อ : PROMPT รุ่น : STK007 สติ๊กเกอร์ติดถังขยะ สำหรับขยะรีไซเคิล เนื้อสติ๊กเกอร์เป็น PVC พื้นสีขาว ตัวอักษรสกรีนสีเหลือง สำหรั...
  ราคา :60บาท

 • สติ๊กเกอร์ ขยะทั่้วไป (A5)
  รหัส : CB-STK012ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์ ขยะทั่วไป (A5)ยี่ห้อ : Promptรุ่น : STK012 ราคา 60 รายละเอียดอย่างย่อ :สติ๊กเกอร์ ขยะทั่วไป (A5)วัตถุดิบ : สติกเกอร์ PVCจำนวน 1 แผ่น รายละเอ...
  ราคา :60บาท

 • สติ๊กเกอร์ ขยะรีไซเคิล (A5)
  รหัส : CB-STK013ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์ ขยะรีไซเคิล (A5)ยี่ห้อ : Promptรุ่น : STK013 ราคา 60 รายละเอียดอย่างย่อ :สติ๊กเกอร์ ขยะรีไซเคิล (A5)วัตถุดิบ : สติกเกอร์ PVCจำนวน 1 แผ่น ราย...
  ราคา :60บาท

 • สติ๊กเกอร์ ขยะติดเชื้อ (A5)
  รหัส : CB-STK015ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์ ขยะติดเชื้อ (A5)ยี่ห้อ : Promptรุ่น : STK015 ราคา 60 รายละเอียดอย่างย่อ :สติ๊กเกอร์ ขยะติดเชื้อ (A5)วัตถุดิบ : สติกเกอร์ PVCจำนวน 1 แผ่น ราย...
  ราคา :60บาท

 • สติ๊กเกอร์ ขยะอันตราย (A5)
  รหัส : CB-STK016ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์ ขยะอันตราย (A5)ยี่ห้อ : Promptรุ่น : STK016 ราคา 60 รายละเอียดอย่างย่อ :สติ๊กเกอร์ ขยะอันตราย (A5)วัตถุดิบ : สติกเกอร์ PVCจำนวน 1 แผ่น รายละ...
  ราคา :60บาท

 • สติ๊กเกอร์ ขยะเปียก (A5)
  รหัส : CB-STK019ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์ ขยะเปียก (A5)ยี่ห้อ : Promptรุ่น : STK019 ราคา 60 รายละเอียดอย่างย่อ :สติ๊กเกอร์ ขยะเปียก (A5)วัตถุดิบ : สติกเกอร์ PVCจำนวน 1 แผ่น รายละเอีย...
  ราคา :60บาท

 • สติ๊กเกอร์ ขยะย่อยสลายได้ (A5)
  รหัส : CB-STK020ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์ ขยะย่อยสลายได้ (A5)ยี่ห้อ : Promptรุ่น : STK020 ราคา 60 รายละเอียดอย่างย่อ :สติ๊กเกอร์ ขยะเปียก (A5)วัตถุดิบ : สติกเกอร์ PVCจำนวน 1 แผ่น ราย...
  ราคา :60บาท
Visitors: 892,957