เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับงานอุตสาหกรรม ระบบน้ำเย็น

 

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับงานอุตสาหกรรม-ระบบน้ำเย็น

 • ใช้สำหรับฉีดล้างคราบสกปรกต่างๆ หรือคราบฝังแน่น
 • เหมาะสำหรับการล้างทำความสะอาดภายในบริเวณโรงงาน อาคาร หรือสำนักงาน
 • ใช้สำหรับฉีดล้างทำความสะอาดที่ต้องการใช้งานยาวนานต่อเนื่อง
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด และประหยัดเวลาในการทำงาน

 • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น Spartan 12
  รหัส : CM-SPT12ชื่อสินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น Spartan 12ยี่ห้อ : POLOรุ่น : Spartan 12 รายละเอียดอย่างย่อ : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น Spartan 12เครื่องฉีดน้ำแ...
  ราคา :12,800บาท

 • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น Shooter120
  รหัส : CM-ST120ชื่อสินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น Shooter120ยี่ห้อ : POLOรุ่น : Shooter120 รายละเอียดอย่างย่อ :เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น Shooter120เสื้อปั๊มทองเหล...
  ราคา :18,250บาท

 • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น Spartan 14
  รหัส : CM-SPT14ชื่อสินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น Spartan 14 ยี่ห้อ : POLOรุ่น : Spartan 14 รายละเอียดอย่างย่อ : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น Spartan 14เครื่องฉีดน้ำ...
  ราคา :24,200บาท

 • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น Spartan 18
  รหัส : CM-SPT18ชื่อสินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น Spartan 18ยี่ห้อ : POLOรุ่น : Spartan 18 รายละเอียดอย่างย่อ :เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น Spartan 18เครื่องฉีดน้ำแร...
  ราคา :33,000บาท

 • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น Trooper 08-4
  รหัส : CM-TP08-4ชื่อสินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น Trooper08-4ยี่ห้อ : POLOรุ่น : Trooper08-4 รายละเอียดอย่างย่อ : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น Trooper08-4เครื่องฉีด...
  ราคา :19,700บาท

 • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น Trooper 10-4
  รหัส : CM-TP10-4ชื่อสินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น Trooper 10-4ยี่ห้อ : POLOรุ่น : Trooper10-4 รายละเอียดอย่างย่อ :เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น Trooper10-4เครื่องฉีด...
  ราคา :29,000บาท

 • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น Trooper21-3PH
  รหัส : CM-TP21-3PHชื่อสินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น Trooper21-3PHยี่ห้อ : POLOรุ่น : Trooper21-3PH รายละเอียดอย่างย่อ :เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น Trooper21-3PHเคร...
  ราคา :43,000บาท

 • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น Combat 16 E
  รหัส : CM-CB16Eชื่อสินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น Combat 16 Eยี่ห้อ : POLOรุ่น : Combat 16E รายละเอียดอย่างย่อ :เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น Combat 16 Eจำนวน 1 ชุด ร...
  ราคา :19,000บาท

 • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง KARCHER รุ่น HD5/11PEF
  รหัส : CM-HD511Pชื่อสินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง KARCHER รุ่น HD5/11PEFยี่ห้อ : KARCHERรุ่น : HD5/11PEF รายละเอียดอย่างย่อ :เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง KARCHER รุ่น HD5/11PEFกำลังไฟฟ...
  ราคา :19,900บาท

 • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher รุ่น HD6/15-4
  รหัส : CM-HD615-4 ชื่อสินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher รุ่น HD6/15-4 ยี่ห้อ : KARCHER รุ่น : HD6/15-4 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher รุ่น HD6/15-4 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำ...
  ราคา :48,000บาท

 • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสุง Karcher รุ่น HD7/11-4
  รหัส : CM-HD711-4 ชื่อสินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher รุ่น HD7/11-4 ยี่ห้อ : KARCHER รุ่น : HD7/11-4 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher รุ่น HD7/11-4 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำ...
  ราคา :48,000บาท

 • เครื่องฉีดน้ำKarcher HD5/12C
  รหัส : CM-HD512Cชื่อสินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher รุ่น HD5/12C-Nยี่ห้อ : KARCHERรุ่น : HD5/12C-N เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher รุ่น HD5/12C-N เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำ...
  ราคา :37,600บาท

 • เครื่องแีดน้ำแรงดันสุง Karcher รุ่น HD6/15C
  รหัส : CM-HD615Cชื่อสินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher รุ่น HD6/15Cยี่ห้อ : KARCHERรุ่น : HD6/15C เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher รุ่น HD6/15C เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับงาน...
  ราคา :49,950บาท

 • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher รุ่น HD6/12-4C
  รหัส : CM-HD612-4Cชื่อสินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher รุ่น HD6/12-4Cยี่ห้อ : KARCHERรุ่น : HD6/12-4C เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher รุ่น HD6/12-4C เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ส...
  ราคา :56,570บาท

 • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher รุ่น HD6/16-4M
  รหัส : CM-HD616-4Mชื่อสินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher รุ่น HD6/16-4Mยี่ห้อ : KARCHERรุ่น : HD6/16-4M เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher รุ่น HD6/16-4M เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ส...
  ราคา :86,600บาท

 • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher รุ่น HD7/18-4M
  รหัส : CM-HD718-4Mชื่อสินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher รุ่น HD7/18-4Mยี่ห้อ : KARCHERรุ่น : HD7/18-4M เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher รุ่น HD7/18-4M เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ส...
  ราคา :92,000บาท

 • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher รุ่น HD10/25-4S
  รหัส : CM-HD1025-4Sชื่อสินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher รุ่น HD10/25-4Sยี่ห้อ : KARCHERรุ่น : HD10/25-4S เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher รุ่น HD10/25-4S เครื่องฉีดน้ำแรงดัน...
  ราคา :144,800บาท

 • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น MVP
  รหัส : CM-MVP120ชื่อสินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น MVPยี่ห้อ : POLOรุ่น : MVP รายละเอียดอย่างย่อ : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง POLO รุ่น MVPมีระบบ Auto stop systemจำนวน 1 ชุด...
  ราคา :13,900บาท
Visitors: 822,024