สติ๊กเกอร์ติดถังขยะ

    

สติ๊กเกอร์สำหรับติดถังขยะ

 • สติ๊กเกอร์ติดถังขยะ มี 14 แบบ  ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ ขยะย่อยสลายได้ ขยะแห้ง  ขยะเปียก  
 • เนื้อสติ๊กเกอร์พื้นสีขาว 
 • สำหรับติดถังขยะ เพื่อรณรงค์ในการคัดแยกขยะ
 • สติ๊กเกอร์ ขนาด A4 (21cm. x 29.7cm.)
 • สติ๊กเกอร์ ขนาด A5  (14.5  x 21 cm.)

 • สติกเกอร์สี ขยะทั่วไป
  รหัส : CB-STK005 ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์สีขยะทั่วไป ยี่ห้อ : PROMPT รุ่น : STK005 สติ๊กเกอร์ติดถังขยะ สำหรับขยะทั่วไป เนื้อสติ๊กเกอร์เป็น PVC พื้นสีขาว ตัวอักษรสีเขียว สำหรับติดถั...
  ราคา :60บาท

 • สติ๊กเกอร์สี ขยะทั่วไป
  รหัส : CB-STK017 ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์สีขยะทั่วไป ยี่ห้อ : PROMPT รุ่น : STK017 สติ๊กเกอร์ติดถังขยะ สำหรับขยะทั่วไป เนื้อสติ๊กเกอร์เป็น PVC พื้นสีขาว + เคลือบด้าน ตัวอักษรสีน้ำเ...
  ราคา :60บาท

 • สติ๊กเกอร์สี ติดถังขยะ ขยะแห้ง
  รหัส : CB-STK007 ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์สีขยะแห้ง ยี่ห้อ : PROMPT รุ่น : STK007 สติ๊กเกอร์ติดถังขยะ สำหรับขยะรีไซเคิล เนื้อสติ๊กเกอร์เป็น PVC พื้นสีขาว ตัวอักษรสกรีนสีเหลือง สำหรั...
  ราคา :60บาท

 • CB-STK008.jpg
  รหัส : CB-STK008 ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์สีขยะเปียก ยี่ห้อ : PROMPT รุ่น : STK008 สติ๊กเกอร์ติดถังขยะ สำหรับขยะรีไซเคิล เนื้อสติ๊กเกอร์เป็น PVC พื้นสีขาว ตัวอักษรสกรีนสีเขียว สำหรั...
  ราคา :60บาท

 • สติ๊กเกอร์สี ขยะอันตราย
  รหัส : CB-STK010ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์สีขยะอันตรายยี่ห้อ : PROMPTรุ่น : STK010สติ๊กเกอร์ติดถังขยะ สำหรับขยะอันตรายเนื้อสติ๊กเกอร์เป็น PVC พื้นสีขาว ตัวอักษรสกรีนสีแดงสำหรับติดถังข...
  ราคา :60บาท

 • สติ๊กเกอร์ขยะรีไซเคิล
  รหัส : CB-STK002 ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์ขยะรีไซเคิล ยี่ห้อ : PROMPT รุ่น : STK002 สติ๊กเกอร์ติดถังขยะ สำหรับขยะรีไซเคิล เนื้อสติ๊กเกอร์เป็น PVC พื้นสีขาว ตัวอักษรสกรีนสีดำ สำหรับต...

 • สติ๊กเกอร์ขยะย่อยสลายได้
  รหัส : CB-STK004 ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์ขยะย่อยสลายได้ ยี่ห้อ : PROMPT รุ่น : STK004 สติ๊กเกอร์ติดถังขยะ สำหรับขยะย่อยสลายได้ เนื้อสติ๊กเกอร์เป็น PVC พื้นสีขาว ตัวอักษรสกรีนสีดำ ส...
  ราคา :45บาท

 • สติกเกอร์สี ขยะรีไซเคิล
  รหัส : CB-STK006 ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์สีขยะรีไซเคิล ยี่ห้อ : PROMPT รุ่น : STK006 สติ๊กเกอร์ติดถังขยะ สำหรับขยะรีไซเคิล เนื้อสติ๊กเกอร์เป็น PVC พื้นสีขาว ตัวอักษรสกรีนสีเหลือง ส...
  ราคา :60บาท

 • สติ๊กเกอร์สี ขยะติดเชื้อ
  รหัส : CB-STK009 ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์สีขยะติดเชื้อ ยี่ห้อ : PROMPT รุ่น : STK009 สติ๊กเกอร์ติดถังขยะ สำหรับขยะติดเชื้อ เนื้อสติ๊กเกอร์เป็น PVC พื้นสีขาว ตัวอักษรสกรีนสีแดง สำหร...
  ราคา :60บาท

 • สติ๊กเกอร์สี ขยะอันตราย
  รหัส : CB-STK011 ยี่ห้อ : PROMPT รุ่น : STK011 รายละเอียดย่อ : สติ๊กเกอร์ติดถังขยะ สำหรับขยะอันตราย สติ๊กเกอร์ ขนาด A4 (21cm. x 29.7cm.) รายละเอียดทั้งหมด : สติ๊กเกอร์ติดถังขยะ ...
  ราคา :60บาท

 • สติ๊กเกอร์ ขยะทั่้วไป (A5)
  รหัส : CB-STK012 ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์ ขยะทั่้วไป (A5) ยี่ห้อ : Prompt รุ่น : STK012 รายละเอียดอย่างย่อ : สติ๊กเกอร์สีติดถังขยะ สำหรับขยะทั่วไป สติ๊กเกอร์ ขนาด A5 (14.5 x 21 cm...
  ราคา :60บาท

 • สติ๊กเกอร์ ขยะรีไซเคิล (A5)
  เป็นเนื้อหาของบรหัส : CB-STK013 ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์ ขยะรีไซเคิล (A5) ยี่ห้อ : Prompt รุ่น : STK013 รายละเอียดอย่างย่อ : สติ๊กเกอร์สีติดถังขยะ สำหรับขยะรีไซเคิล สติ๊กเกอร์ ขนาด...
  ราคา :60บาท

 • สติ๊กเกอร์ ขยะย่อยสลายได้ (A5)
  รหัส : CB-STK014ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์ ขยะย่อยสลายได้ (A5)ยี่ห้อ : Promptรุ่น : STK014รายละเอียดอย่างย่อ :สติ๊กเกอร์สีติดถังขยะ สำหรับขยะย่อยสลายได้สติ๊กเกอร์ ขนาด A5 (14.5 x 21 c...
  ราคา :60บาท

 • สติ๊กเกอร์ ขยะติดเชื้อ (A5)
  รหัส : CB-STK015 ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์ ขยะติดเชื้อ (A5) ยี่ห้อ : Prompt รุ่น : STK015 รายละเอียดอย่างย่อ : สติ๊กเกอร์สีติดถังขยะ สำหรับขยะติดเชื้อ สติ๊กเกอร์ ขนาด A5 (14.5 x 21 ...
  ราคา :60บาท

 • สติ๊กเกอร์ ขยะอันตราย (A5)
  รหัส : CB-STK016ชื่อสินค้า : สติ๊กเกอร์ ขยะอันตราย (A5)ยี่ห้อ : Promptรุ่น : STK016รายละเอียดอย่างย่อ :สติ๊กเกอร์สีติดถังขยะ สำหรับขยะอันตรายสติ๊กเกอร์ ขนาด A5 (14.5 x 21 cm.)รายละ...
  ราคา :60บาท
Visitors: 619,473