ถุงขยะสีดำ ขนาด24"x28"

รหัส : CP-BB2428

ชื่อสินค้า : ถุงขยะสีดำ ขนาด 24" x 28"

 • ถุงขยะสีดำ  ขนาด 24" x 28"
 • ใช้สำหรับใส่ขยะ  เพื่อให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาดตา  
 • เหมาะสำหรับใส่ขยะทั้งขยะเปียก  ขยะแห้ง  และขยะทั่วไป 
 • ใช้กับถังขยะทรงกลม ฝาแกว่ง ขนาด 40 ลิตร
 • ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม / มัด
 •  24"x28" ( 22-23 ใบ/ กก.) เหมาะกับขนาดถัง 40  ลิตร

      

 

 

ราคา :1,100บาท
จำนวน:

 • ถุงขยะสีดำ ขนาด18
  รหัส : CP-BB1820 ชื่อสินค้า : ถุงขยะสีดำ ขนาด 18" x 20" ถุงขยะสีดำ ขนาด 18" x 20" ใช้สำหรับใส่ขยะ เพื่อให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดตา เหมาะสำหรับใส่ขยะทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง และ...
  ราคา :1,100บาท

 • ถุงขยะสีดำ ขนาด28
  รหัส : CP-BB2836 ชื่อสินค้า : ถุงขยะสีดำ ขนาด 28" x 36" ถุงขยะสีดำ ขนาด 28" x 36" ใช้สำหรับใส่ขยะ เพื่อให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดตา เหมาะสำหรับใส่ขยะทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง และ...
  ราคา :1,100บาท

 • ถุงขยะสีดำ ขนาด30
  รหัส : CP-BB3040 ชื่อสินค้า : ถุงขยะสีดำ ขนาด 30" x 40" ถุงขยะสีดำ ขนาด 30" x 40" ใช้สำหรับใส่ขยะ เพื่อให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดตา เหมาะสำหรับใส่ขยะทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง และ...
  ราคา :1,100บาท

 • ถุงขยะสีดำ ขนาด36
  รหัส : CP-BB3645 ชื่อสินค้า : ถุงขยะสีดำ ขนาด 36" x 45" ถุงขยะสีดำ ขนาด 36" x 45" ใช้สำหรับใส่ขยะ เพื่อให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดตา เหมาะสำหรับใส่ขยะทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง และ...
  ราคา :1,100บาท

 • ถุงขยะสีดำ ขนาด45
  รหัส : CP-BB4560 ชื่อสินค้า : ถุงขยะสีดำ ขนาด 45" x 60" ถุงขยะสีดำ ขนาด 45" x 60" ใช้สำหรับใส่ขยะ เพื่อให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดตา เหมาะสำหรับใส่ขยะทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง และ...
  ราคา :1,200บาท
Visitors: 632,220